Un Ajuntament de Marratxí amb més transparència

Una de les primeres mesures de Miquel Cabot si governa serà obrir dos perfils en xarxes: un de comunicació directa i un altre de Govern Obert

L’equip de govern de l’Ajuntament de Marratxí fa un ús particular dels mitjans de comunicació públics, convertint-los en la seva corretja de transmissió publicitària. I la transparència que els Socialistes anam a impulsar si governam, canviarà aquesta situació.

De fet, la comunicació a través de les xarxes socials posa en risc a tot l’ajuntament, no només al PP, ja que s’han donat casos de bloquejos a ciutadans i de males respostes des del perfil oficial de l’Ajuntament. Inclús a Facebook es manté un perfil fals anomenat “Marratxí término municipal”, que suplanta la identitat de tot el municipi i s’empra com a corretja de distribució de les obres que du a terme l’equip, llurs fotos serveixen per a il·lustrar el butlletí públic “Terra de Fang”. Veim que la connivència i opacitat només beneficien uns pocs. Fa uns mesos vàrem intentar contactar amb aquest perfil fals, però mantenen el seu anonimat i afirmen no cobrar per aquestes funcions de difusió de les obres d’Oliver i el seu equip.

Marratxi termino municipal PP

Marratxi termino municipal PP

Marratxi termino municipal PP

Marratxi termino municipal PP

Marratxi termino municipal PP

Per això Miquel Cabot impulsarà dos perfils de comunicació activa i transparent. El primer, “Marratxiners”, servirà per a atendre dubtes i qüestions dels ciutadans a través de Twitter, amb l’objectiu de donar resposta immediata a qualsevol necessitat dels nostres veïnats. El segon, “Marratxí Obert“, servirà per a oferir informació de forma proactiva a Facebook i Twitter sobre totes aquelles qüestions que l’encara batle manté sense publicar: comptes públics, pressupostos, actes municipals, sous, organigrames, càrrecs de confiança, etc.

El canvi segur que representa Miquel Cabot obrirà les portes de l’Ajuntament i no haurà més concessions opaques, ni es bloquejaran marratxiners a les xarxes, i molt manco s’utilitzaran perfils falsos que suplanten l’identitat de tot el nostre municipi. Perquè els Socialistes sí donaran la cara.

Els perfils poden visitar-se en:

Twitter.com/marratxiners

Twitter.com/marratxiobert y Facebook.com/MarratxiObert

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.