Preocupació dels Socialistes de Marratxí pels serveis socials del municipi

01 d’octubre de 2014

El creixement de Marratxí en els darrers anys ha multiplicat el nombre de famílies que resideixen als diferents nuclis de població, i fins el mes d’agost l’Ajuntament ha comptat només amb 3 educadors socials per a l’àrea de Serveis Socials.

Dia 01 de juliol de 2014 es va publicar al BOE l’edicte per a obrir a concurs el “projecte d’actuacions de tipus psicològic i socioeducatiu a l’àmbit dels serveis socials”, llur plaç de presentació de sol·licituds finalitzava dia 21 de juliol. El 05 de setembre de 2014, més d’un mes després, fou concedit de nou a INTRESS (Institut de Treball Social i Serveis Socials), llur prestació de serveis anterior a Marratxí finalitzava a meitat d’agost.

Durant aquest temps, i fins la data actual, és a dir, durant més de 6 setmanes, no s’estan prestant aquests serveis de tipus psicològic i socioeducatiu a Marratxí. Al Ple municipal del passat dimarts dia 30 de setembre, els Socialistes de Marratxí vàrem mostrar la nostra preocupació i demanàrem quins són els motius d’aquesta manca d’operativitat, que pot causar prejudici als ciutadans de Marratxí. La resposta del portaveu, i no de la regidora de Serveis Socials, va ser que és normal en aquest tipus de procediments.

Una vegada més, assistim a la improvisació per part de l’equip de govern municipal, que mostra quines són les seves prioritats, especialment en època preelectoral i en plena costa de setembre per a moltes famílies.

La postura dels Socialistes sempre ha estat i sempre serà la de prioritzar els serveis socials, i ens comprometem a incrementar el pressupost municipal destinat a serveis socials si en maig de 2015 comptam amb la majoria suficient per a governar. Amb la previsió i dotació necessàries, no es donaria aquesta situació de “buit” en l’àrea de Serveis Socials.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.