El primer ple telemàtic de Marratxí aprova els pressupostos de 2020

(Font original: Ajuntament de Marratxí)

Els pressuposts municipals de 2020 s’han aprovat aquest vespre, amb la celebració telemàtica d’un ple extraordinari convocat per a aquest mateix fi, i ho han fet assumint l’equip de govern que s’hi hauran d’introduir modificacions per fer front a la pandèmia del COVID-19 i a les necessitats sobrevingudes que se’n derivin.

Així, en el següent ple que se celebri es faran modificacions entre les distintes partides per desenvolupar un pla de contingència articulat per fer front a la crisi econòmica derivada del COVID-19: s’ajustaran a la minva d’ingressos generada per la mateixa pandèmia i el conseqüent estat d’alarma, en vigor des del 14 de març.

En termes comparatius, el nou pressupost suposa un augment del 9,88% (3.132.991,76 €) respecte als comptes públics de 2019 per a un total de 34.486.250 €. L’equip de govern argumenta que no es pot prescindir d’aquest augment en un moment en què es necessita tota la capacitat de despesa possible per fer front a les conseqüències immediates de la pandèmia del COVID-19 a Marratxí.

Igualment, l’aprovació dels pressuposts de 2020 adquireix gran importància, ja que s’hi contemplen les despeses compromeses de les distintes Inversiones de 2019, de la mateixa manera -sosté l’equip de govern- que l’aprovació dels nous comptes és del tot necessària per activar l’economia local i illenca, amb inversions que s’hauran de fer immediatament una vegada que la situació d’excepcionalitat provocada la crisi sanitària ho permeti.

Convé recordar que l’aprovació dels pressuposts de 2020 estava prevista inicialment per al ple extraordinari que s’havia de celebrar el dimarts 19 de març, però la crisi sanitària del coronavirus, amb el decret d’estat d’alarma inclòs des del 14 del mateix mes, va impedir-ne la celebració.

About the author: Com PSIB Marratxí

Leave a Reply

Your email address will not be published.