Marratxí signa un conveni amb el Govern i amb ASINEM

El conveni activat per l’IBE té com a finalitat l’impuls de l’autoconsum, la solidaritat empresarial i el desenvolupament d’infraestructures per a un trànsit més sostenible i segur

El vicepresident del Govern, conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica i president de l’Institut Balear de l’Energia (IBE), Juan Pedro Yllanes, ha signat aquest dimecres junt amb Miquel Cabot, batle de Marratxí, i Francisco-Javier Piña Reynés, president de l’Associació d’Instal·ladors Empresaris de Balears (ASINEM), un conveni de col·laboració per al desenvolupament d’un projecte de creació de microcomunitats energètiques empresarials al polígon industrial de Marratxí.

L’objecte d’aquest conveni és impulsar l’autoconsum, la solidaritat empresarial i el desenvolupament d’infraestructures per a un trànsit més sostenible i segur gràcies a la tecnologia, i aconseguir un projecte de referència sectorial i local a més d’anticipar un projecte alineat amb les oportunitats que es generen amb els fons europeus i amb capacitat de tracció per al creixement econòmic, l’ocupació i la competitivitat de l’economia Balear, amb component de col·laboració publicoprivada i transversal a les diferents administracions.

Per la seva banda, Miquel Cabot, batle de Marratxí, ha apuntat que «és un projecte innovador emmarcat dins la nostra estratègia de transició energètica municipal que, en aquest cas, posa Marratxí a l’avantguarda en la generació d’energia per a l’autoconsum per a les empreses del nostre polígon industrial, i permet, no sols una reducció de la petjada de carboni de les empreses, sinó un estalvi també en la despesa d’electricitat a mitjà termini».

El vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha indicat que «l’impuls d’aquesta comunitat energètica local en l’entorn del polígon industrial de Marratxí redundarà en un abaratiment de la factura elèctrica dels seus usuaris, en una reducció de les emissions d’energies renovables i una major resiliència de les empreses que hi participin. Volem que aquest tipus de projectes siguin una referència energètica a l’àmbit comunitari i estatal».

«Amb aquest convenis ens anticipam a les oportunitats que estan arribant, com els fons europeus, i impulsam aquest projecte que té una important capacitat d’arrossegament per al creixement econòmic, l’ocupació i els sectors productius de les Illes Balears», ha afegit.

En paraules del director gerent de l’IBE, Ferran Rosa, «amb aquest tipus de conveni aconseguim promoure la implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques i la generació de comunitats energètiques empresarials solidàries i, a més, introduïm la tecnologia i la digitalització per millorar la mobilitat a les empreses i la seva activitat contribuint a la reducció de les emissions de CO2, valorant la reversió d’això en la rendibilitat d’aquestes. Vull destacar que des de l’IBE donarem forma a un model marc de fórmula jurídica i relació econòmica i jurídica entre els membres de la comunitat».

Així mateix, Francisco-Javier Piña Reynés, president d’ASINEM, ha declarat que «ASINEM és una comunitat professional i consegüentment pensam en projectes en clau de bé comú. El projecte no persegueix la comercialització sinó la cooperació, la conscienciació, l’impuls de l’autoconsum i la visió de la solidaritat empresarial». «Amb la creació de microcomunitats energètiques empresarials s’obre un espai de diàleg comú amb vocació de convertir el polígon de Marratxí en un polígon exemplar i un magnífic exemple de cooperació publicoprivada», ha afegit.

Gràcies a aquest conveni, l’Institut Balear de l’Energia col·laborarà en la conformació de la comunitat energètica des de la seva vessant juridicoadministrativa, incloent-hi la definició d’un model marc de fórmula jurídica i de la relació econòmica i jurídica entre els membres de la comunitat, així com l’adaptació d’aquest als interessos dels seus membres. D’altra banda, oferirà assessorament sobre les vies de finançament existents i donarà suport a la comunitat energètica en la tramitació de subvencions estatals.

Així mateix, l’Ajuntament de Marratxí, al seu torn, liderarà la dinamització de les empreses de l’entorn del polígon per a la seva participació de la comunitat energètica, col·laborarà en la identificació de les empreses del polígon, impulsarà la generació d’energies renovables en els espais de titularitat municipal de l’entorn del polígon i facilitarà la implantació de renovables en el polígon mateix per mitjà de la introducció d’incentius fiscals.

ASINEM, per la seva banda, liderarà la conformació de la comunitat energètica en la vessant tècnica, aportant el capital humà necessari per a definir el projecte globalment i les fases d’aquest, així com per a desenvolupar la redacció dels projectes tècnics de les instal·lacions de generació que s’integrin en la comunitat.

El Govern de les Illes Balears considera que les comunitats energètiques locals són una peça clau en l’impuls de la democratització de l’energia, en la mesura en què permeten l’explotació col·lectiva dels recursos energètics amb una finalitat cooperativa i d’abaratiment de la factura i no de lucre, de manera que faciliten la resposta a dues problemàtiques importants, com són l’emergència climàtica i l’elevat cost de la factura energètica. Així, aquestes no només faciliten l’accés a una energia més barata, sinó que contribueixen a fer arribar l’autoconsum energètic a consumidors amb menors capacitats d’inversió. Amb aquest projecte es pretén augmentar notablement la resiliència de les empreses del sector industrial, aconseguint no només un abaratiment dels seus costos, sinó també una cultura de col·laboració entre aquestes.

About the author: Com PSIB Marratxí

Leave a Reply

Your email address will not be published.